Je bent op je best, als je wordt wie je bent.
Praktisch
Tarieven: - sessie met het kind € 75 - oudergesprek € 75 - oudergesprek in avonduren € 90 - schoolobservatie en nagesprek € 90 - betaling geschiedt a.d.h.v. een factuur die u na de sessie per mail ontvangt  
Ik ben geregistreerd lid van beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten). De VIT is een erkende beroepsvereniging waardoor het mogelijk is om de kosten voor de therapie (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Informeer daarom altijd bij uw ziektekostenverzekeraar onder alternatieve zorg/ psychosociale zorg of de kosten (gedeeltelijk) vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed. De codes die u hiervoor nodig heeft zijn: AGB- zorgverlener: 90101702 AGB-praktijk: 90061207 Lidmaatschapsnummer VIT:  488.16.A RBCZ nummer: 103267R
Algemene informatie: * Voor de aanmelding en behandeling is geen verwijzing van de huisarts nodig. * De kindsessies en oudergesprekken duren een uur. * Tijdens de sessies maak ik videobeelden. Zodoende kan ik mij volledig richten op de sessie met het kind en de beelden achteraf analyseren. De gemaakte videobeelden zijn voor eigen gebruik en voor supervisiedoeleinden. De beelden blijven in mijn bezit en kunnen niet worden ingezien. * Afspraken graag uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per mail afzeggen.    *Annuleringen op kortere termijn zullen in rekening worden gebracht. * Ik ben aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl/clientfolder) Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103267R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).