Je bent op je best, als je wordt wie je bent.
Ouders
Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind. Zodra je merkt dat je kind niet lekker in z’n vel zit of ineens ander gedrag vertoont, maak je je zorgen. Je probeert er alles aan te doen om je kind weer blij en gelukkig te zien. De levensfasen van een kind gaan snel in elkaar over. Voor je kind is het dan fijn dat wanneer hij of zij een klacht heeft, deze zo snel mogelijk wordt opgelost. Hoe eerder jullie kind van zijn probleem af is, des te eerder je kind zich weer kan richten op de nieuwe levensfase, die daardoor gemakkelijker wordt doorlopen. Onopgeloste problemen kunnen je kind belemmeren in zijn ontwikkeling. De problemen die jullie kind ervaart kunnen emotionele, lichamelijke en gedragsmatige problemen zijn. Wanneer je meer informatie wilt of wilt bespreken of kindertherapie en/of kindercoaching je kind zou kunnen helpen, kun je contact opnemen. Er volgt dan een telefonisch kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we met elkaar waar jullie je zorgen over maken of waar je kind tegenaan loopt. Wanneer jullie besluiten je kind aan te melden, vraag ik jullie om een vragenformulier in te vullen. Naar aanleiding van dit formulier vindt het intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek bespreek ik onder andere jullie ervaringen met de klacht van je kind en hoe je kind zelf met de klacht omgaat.
Ook zal ik vragen wat jullie je kind gunnen. Vervolgens zal ik met jullie kind aan het werk gaan. Ook met hem of haar onderzoek ik waar het zelf zo’n last van heeft en wat jullie kind graag wilt bereiken. Vervolgens vindt na iedere 5 sessies een evaluatiegesprek plaats met jullie als ouders. We bespreken dan het verloop van de therapie en jullie ervaringen. Meestal werk ik zo’n 5 tot maximaal 15 keer met het kind. Aan het einde van het aantal benodigde sessies ronden we het traject af met een afsluitend gesprek en vier ik in een laatste sessie samen met jullie kind zijn groei!