Je bent op je best, als je wordt wie je bent.
Integratieve Kindertherapie
“Grote”
“Beschermer”
“Kleine”
Integratieve kindertherapie is een effectieve en kortdurende therapie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De therapie is kortdurend omdat kinderen als deskundige van zichzelf en hun probleem worden ingezet. Integratief wil zeggen dat het kind centraal staat in deze therapie. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind, bewust of onbewust, weet wat zijn probleem is en in staat is zijn probleem ook op te lossen. Daarbij staat dus niet een methodiek of protocol centraal maar het kind zelf. In de integratieve therapie maken wij gebruik van alle talenten en eigenschappen die het kind al bezit en breiden we de mogelijkheden van het kind uit. Op die manier komt het kind weer in zijn eigen kracht te staan en is het in staat weer zijn eigen keuzes te maken. De integratieve benadering is ook een totaalbenadering. Het gedrag, denken, familiesysteem, emoties en gevoelens en het lichamelijke  beïnvloeden elkaar. Wij benaderen het kind dus in zijn totaliteit en beperken ons niet tot één gebied. Gedurende de therapie werkt het kind aan het bereiken van zijn doelen. Ik ondersteun, stimuleer en begeleid het kind daarbij. Ouders worden als ‘hulpbronnen’ ingezet en vervullen daarmee ook een essentiële rol in de therapie van hun kind. Niet in alle situaties is therapie nodig om het kind zijn probleem of klacht op te laten lossen. Coaching of counseling kan soms al voldoende zijn.